Hur fungerar bryggaren och T DISCS?

Du kan bara använda särskilt utvecklade Tassimo T DISCS till din Tassimo BOSCH-enhet. Enheten är försedd med en lins som läser av streckkoden på förpackningen till varje T DISC så att den kan dosera exakt den mängd vatten som behövs för din favoritdryck. Avläsningssystemet kallas IntelliBrew och justerar automatiskt bryggningen.
Förberedelsecykel (före och under processen)
Vattenmängd
Flödeshastighet
Rengöring med ånga

Vad betyder den röda blinkande färgen på bryggaren?

Indikatorlampan blinkar rött när vattenbehållaren behöver fyllas på (vattennivån är för låg för att tillreda en dryck) eller när den inte är korrekt placerad på sin plats. Fyll alltid behållaren med kranvatten.

Vad betyder det när den röda knappen är tänd?

Indikatorlampan lyser rött med ett konstant sken när apparaten behöver rengöras från smuts. Efter att apparaten har rengjorts fungerar den perfekt och brygger drycker av högsta kvalitet. Utför den kompletta rengöringscykeln var tredje månad, och torka då och då av linsen som läser av streckkoden på T DISC.

Vad är den grå punkten på vattenbehållaren till för?

Denna grå punkt är en flytventil vars uppgift är att meddela Tassimo-enheten om hur hög vattennivån i behållaren är. När det inte finns tillräckligt med vatten i behållaren tänds därför den röda lampan så att du vet när det är dags att fylla på den med vatten.

Hur avkalkar jag min maskin?

Här finns en video om hur du avkalkar din maskin:
https://www.youtube.com/watch?v=oTnvRtjBJ6U

Vad gör jag om min maskin inte fungerar som den ska?

Här hittar du din maskin och dess bruksanvisning: https://tassimo-se-acc.jdecoffee.net/manuals-and-maintenance/. Du kan också kontakta vår kundservice här: https://contactus.jdecoffee.com/tassimo-sweden/ så hjälper vi dig vidare. 

Var kan jag skicka in mina synpunkter angående mina Tassimo-produkter?

Våra kollegor i kundservice kan hjälpa dig med mer information och du kan kontakta dem på telefonnummer +1 800 401 701 (normaltaxa), måndag till fredag 09–18.