TASSIMO Privatlivspolitik

TASSIMO-brandede produkter og tilhørende tjenester og aktiviteter, herunder denne hjemmeside (“TASSIMO -brandede produkter”), er udviklet og markedsføres af JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. og dets respektive forretningsenheder i forskellige lande.

JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. ønsker at respektere og beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og EU's databeskyttelsesforordning.

I denne redegørelse for vores privatlivspolitik forklarer vi, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, hvordan vi gør det og til hvilket formål. Det betyder bl.a., at vi:

 • forklarer detaljeret, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, og hvordan vi gør det,
 • redegør klart for, til hvilket formål vi behandler personlige oplysninger og på hvilket lovgrundlag,
 • bestræber os på at begrænse indsamlingen af personlige oplysninger til udelukkende lovlige formål,
 • indhenter dit udtrykkelige samtykke til behandling af dine personlige oplysninger, hvis dit samtykke er krævet,
 • træffer tilstrækkelige sikkerhedsforholdsregler til beskyttelse af dine personlige oplysninger og kræver det samme at tredjeparter, der behandler personlige oplysninger på vores vegne,
 • respekterer din ret til at få adgang til en kopi af dine personlige oplysninger og til at få dem rettet eller slettet, samt at vi respekterer dine øvrige rettigheder, som det er beskrevet nedenfor.

Bemærk, at vi også behandler personlige oplysninger gennem brug af cookies og lignende teknologi. Læs om vores cookie-politik på, hvis du vil vide mere om det. Vi anbefaler, at du gennemlæser disse politikker grundigt. Denne privatlivspolitik er senest revideret den 22-5-2018.
Bemærk: Indsæt hyperlink til vores cookie-politik på hjemmesiden i dit land Bemærk: Inkluder revideringsdatoen.

Derfor indsamler vi dine personlige oplysninger: 

Når du åbner en konto, køber et TASSIMO -brandet produkt, eller kontakter os på andre måder, beder vi dig om visse personlige oplysninger samt nogle valfrie oplysninger om, hvordan du anvender de TASSIMO-brandede produkter. Når vi anvender dine personlige oplysninger er det først og fremmest for at kunne:

 • kommunikere personligt med dig. Vi ønsker måske at besvare feedback eller serviceanmodninger eller at besvare klager,
 • holde dig up-to-date gennem vores nyhedsbrev, orientere dig om vores virksomheds udvikling og give dig personlige tilbud baseret på dine tidligere køb og på din færdsel på hjemmesiden,
 • gennemføre markedsundersøgelser, så vi forstår dine behov og kan optimere vores virksomhed,
 • administrere din deltagelse i konkurrencer, tilbudskampagner, spørgeundersøgelser eller brug af hjemmesidefunktioner,
 • administrere din konto til vores hjemmeside,
 • effektuere en aftale, dvs. afslutte en transaktion, administrere og afslutte dit køb af TASSIMO-brandede produkter og tjenester forbundet med dem,
 • kunne sende dig opdateringer og servicemeddelelser,
 • udsende meddelelser om det, når der sker ændringer i vores politikker eller andre (juridiske) dokumenter, der er relevante for dig,
 • at leve op til retslige krav.

Hvilke lovmæssige krav er relevante for behandling af dine personlige oplysninger?

Vi behandler kun dine personlige oplysninger i den udstrækning, der er et lovligt grundlag for det. Lovgrundlaget for behandling af dine personlige oplysninger til de ovennævnte formål er:

 • At du har givet dit samtykke til behandling af dine personlige oplysninger (hvis du f.eks. abonnerer på vores nyhedsbrev eller har åbnet en TASSIMO-konto),
 • Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en aftale med dig, eller for at forberede en aftale med dig på din anmodning (når du f.eks. afgiver en ordre på vores hjemmeside),
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til andre legitime interesser, som vi forfølger (f.eks. behandling af IP-adresser for at forhindre, opdage og/eller reagere på misbrug af vores hjemmeside og/eller lagre yderligere oplysninger for at kunne identificere dig, hvis du mister adgangen til din konto
 • Behandlingen er nødvendig for at leve op til lovkrav ( f.eks. finanspolitiske begrænsninger, eller fordi vi skal opbevare visse kundedata).

Sådan indsamler vi dine personlige oplysninger:

Du kan dele personlige oplysninger med os på forskellige måder, for eksempel ved:

 • at abonnere på vores nyhedsbrev,
 • at kommunikere med vores kundecenter per e-mail, telefon, sociale medier eller per brev,
 • at registrere dit TASSIMO-brandede produkt (enten online eller ved at udfylde og indsende det svarkort, der kommer med produktet),
 • at deltage i en salgskampagne, i en konkurrence eller i et internet-forum og ved at udfylde et spørgeskema om TASSIMO-brandede produkter,
 • at købe et TASSIMO-brandet produkt eller service direkte over vores hjemmeside,
 • åbne en konto,
 • deltage i en aktivitet på sociale medier forbundet med TASSIMO-brandede produkter og klikke "like" eller "del",
 • bede om meddelelser på din mobilenhed,
 • deltage i produkttest eller -anmeldelser,
 • tilmelde dig med legitimationsoplysninger på: Facebook, LinkedIn eller andre sociale medier for at oprette en konto eller logge på,
 • gennem cookies placeret på din computer eller mobilenhed af JDE eller tredjeparter, når du besøger vores hjemmesider og accepterer cookies. Det informerer vi om i vores cookies-politik.

Hvilke personlige oplysninger anvender vi? 

Når du bruger Brandede Produkter, efterlader du visse data hos os, vores serviceudbydere eller agenter, og de data kan indeholde personlige oplysninger. Vi opbevarer og bruger kun personlige oplysninger, der leveres direkte af dig, eller som klart oplyses til os for forarbejdning som nævnt ovenfor eller som nævnt, når du giver os personlige oplysninger. Vi vil ikke anvende de personlige oplysninger til noget andet formål, medmindre du har givet dit samtykke forinden. Vi kan behandle følgende typer personlige oplysninger:

 • Kontaktoplysninger (dvs. fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer),
 • Andre personlige oplysninger (dvs. køn, fødselsdato (frivilligt) nationalitet, sprog),
 • Finansielle- og transaktionsdata (dvs. bankkonto-oplysninger, nummer på kredit- eller debetkort),
 • Kontooplysninger (dvs. brugernavn, adgangskode).
 • Information om dit TASSIMO-produkt.

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vi kan dele dine personlige oplysninger med tredjeparts-serviceudbydere eller agenter (benævnt "behandlere"), som skal stå for visse behandlingsprocesser på vores vegne. Dvs. tredjeparter, der gennemfører en ordre (f.eks. betalingsserviceudbydere og pakketjenester). Vi vil ikke sælge, udleje eller lease dine personlige oplysninger til tredjeparter, så de kan anvende dine personlige oplysninger til deres egne formål. Vi bruger tredjepartsudbydere til hjemmeside-hosting, som f.eks. Intershop, til betalingsservice som WorldPay,til pakkelevering som DPD, til tredjepartsannoncering som Google Ads.

Vi indgår såkaldte "databehandlingsaftaler" med alle parter, der behandler dine personlige oplysninger på vores vegne, så de er juridisk forpligtede til at holde dine data fortrolige, til at gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger, til at underrette os, hvis sikkerheden for dine data er blevet brudt, og andre forpligtelser til beskyttelse af dit privatliv.

JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. sælger undertiden (dele af) en virksomhed til andre virksomheder. Hvis en virksomhedsoverdragelse vedrører TASSIMO-brandede produkter, kan den indebære overførsel af dine personlige oplysninger til den nye ejer.

Vi vil desuden frigive dine personlige oplysninger, hvis det bliver krævet retsligt, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller bekæmpe svindel, hvis det er nødvendigt for bilæggelse af en retslig tvist eller for ethvert andet presserende legitimt behov, som omstændighederne taget i betragtning må veje tungere end hensynet til beskyttelsen af dit privatliv. Det kan omfatte vores virksomheds og medarbejderes sikkerhed.

Marketingsmeddelelser

Vi vil gerne sende dig oplysninger om TASSIMO-brandede produkter og relaterede tjenester, der, baseret på din ordrehistorik og færdsel på hjemmesiden, skulle kunne interessere dig. Det kan f.eks. ske gennem e-mail eller andre kommunikationskanaler. Men vi gør det kun, hvis (i) du specifikt accepterer at modtage sådan kommunikation fra os eller (ii) du har købt et produkt eller en tjeneste fra os, der ligner den vare eller tjeneste, som vi gerne vil informere dig om, og du ikke på købstidspunktet har gjort brug af din ret til at afvise modtagelse af den type kommunikation.

Du vil altid kunne afmelde dig enhver yderligere meddelelse fra os med hensyn til TASSIMO-brandede produkter og tjenester ved at klikke på afmeldingsindstillingen på sidefoden af de e-mails, vi sender dig, eller ved at få gå ind på din profil online og ændre dine kommunikationsindstillinger.

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

Vi beskytter dine personlige oplysninger med en lang række sikkerhedsforanstaltninger. Det omfatter sikrede registreringsformularer, kryptering af data og begrænset adgang til dine personlige oplysninger.

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?

De personlige oplysninger, vi indsamler, opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet og forsvarlig eller tilladt i henhold til loven. Et par eksempler:

 • Dit køb. Alle personlige oplysninger vedrørende dit køb vil blive bevaret, indtil bestillingen er blevet effektueret og indtil to år efter den lovmæssige garantiperiode er bortfaldet - medmindre du har åbnet en konto. Hvis det er tilfældet, vil dataene blive opbevaret i den periode, der er specificeret nedenfor. Bemærk, at nogle personlige oplysninger skal gemmes i længere tid på grund af lovmæssige (finansielle) krav.
 • Din konto. De personlige oplysninger, der vedrører din konto (dvs. dit brugernavn, adgangskode, fakturaer og alle andre personlige oplysninger, der er gemt i din konto), opbevares, indtil det tidspunkt, hvor du beslutter dig for at slette din konto og tre måneder herefter.
 • Når du henvender dig til os. Hvis du beslutter dig til at kommunikere med os, vil vi opbevare alle personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til administrationen af din henvendelse og tre måneder herefter.
 • Dit abonnement på marketingskommunikation. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller andre former for marketingsmeddelelser, vil alle personlige oplysninger, som behandles til formålet, dvs. dit navn og din e-mailadresse, blive gemt indtil det øjeblik, hvor du beslutter dig for at afmelde. Hvis du afmelder dig, kan vi beholde din (e-mail) adresse og føje den til en liste over parter, der har frameldt sig. Hvis det er tilfældet, vil disse data blive gemt i tre måneder efter, at du har afmeldt dig. Det sker udelukkende med det formål at markere, at du ikke vil modtage marketingsmeddelelser.
 • Hvis du deltager i konkurrencer, spørgeundersøgelser eller produkttest. Alle personlige oplysninger, der bliver behandlet i forbindelse med konkurrencer, spørgeundersøgelser eller produkttest, bliver gemt i to år efter, at de er indsamlet.

Overførsel af data

Du skal være opmærksom på, at den forretningsenhed, der er ansvarlig for salg og markedsføring af det TASSIMO-brandede produkt, der bliver vist på denne hjemmeside, er én af mange JACOBS DOUWE EGBERTS B.V.-forretninger verden over. Derfor kan dine personlige oplysninger bliver overført inden for JACOBS DOUWE EGBERTS B.V.-gruppens forretningsorganisation. Desuden skal du være opmærksom på, at JACOBS DOUWE EGBERTS B.V.-systemet bliver hostet af en udbyder i Holland.

Vi gemmer dine personlige oplysninger i en cloud

Vi kan gemme dine personlige oplysninger i en cloud. Det betyder, at dine personlige oplysninger kan behandles af en cloudserviceudbyder på vores vegne og blive gemt forskellige steder i verden. Vi har indgået kontraktlige aftaler med sådanne cloudserviceudbydere og har taget de nødvendige organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger og for at sikre, at dine personlige oplysninger udelukkende anvendes til de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik.

Børn

Børn under 16 år er ikke i vores målgruppe

Dine rettigheder

Al marketingskommunikation, du modtager, indeholder en mulighed for at afmelde dig yderligere marketingskommunikation (dvs. til at frabede dig, at dine personlige oplysninger bruges på denne måde). Vi vil forsøge at efterkomme din framelding så hurtigt, det er praktisk muligt. Bemærk, at selv om du framelder dig marketingsmeddelelserne, vil vi muligvis stadig sende dig vigtige administrative meddelelser, og dem kan du ikke framelde.

Du kan også anmode om adgang til at gennemgå, rette, opdatere, skjule, begrænse brugen af eller slette personlige oplysninger, som du tidligere har givet os, eller anmode om at modtage en digital kopi af dine personlige oplysninger med det formål at sende dem til en anden virksomhed (i det omfang du efter gældende lov har ret til dataportabilitet), ved at privacy@jdecoffee.com med  opgivelse af dit navn, (virksomhed) og adresse. Vi vil besvare din henvendelse efter gældende lov.

I din anmodning skal du gøre det helt klart, hvilke personlige oplysninger du gerne vil have ændret, og om du vil skjule dine personlige oplysninger i vores database. Af hensyn til din sikkerhed vil vi kun efterkomme anmodninger vedrørende personoplysninger, som relaterer til den e-mailadresse, du bruger til at sende os din anmodning. Vi kan eventuelt bede dig om at sende en bekræftelse af din identitet, før vi efterkommer din anmodning. Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning så hurtigt, som det er praktisk muligt.

Bemærk, at vi muligvis er nødt til fortsat at gemme visse oplysninger til dokumentation og/eller for at afslutte transaktioner, der var i gang, inden vi blev anmodet om ændring eller sletning (hvis du f.eks. gør et køb eller deltager i en salgskampagne, kan du muligvis ikke ændre eller slette de personlige oplysninger, vi har modtaget, før købet er effektueret eller kampagnen er afsluttet).

Databeskyttelsesmyndighedernes rolle

Vi vil være meget glade for at hjælpe dig, hvis du har indvendinger over den måde, vi behandler dine personlige oplysninger på. Men du har også ret til at indlevere en klage til tilsynsmyndighederne i det medlemsland, hvor du bor. Du kan finde en liste over tilsynsmyndighederne her.

Kontakt- og virksomhedsoplysninger

Send dine spørgsmål og kommentarer vedrørende privatlivspolitikken til privacy@jdecoffee.com. Eller kontakt os gennem vores kanaler på sociale medier.

JACOBS DOUWE EGBERTS B.V.
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK AmsterdamDatabeskyttelsesansvarlig:

First Privacy GmbH,
Konsul-Smidt-Str. 88,
28217 Bremen,
Germany

Commercial Register
Bremen
HRB 29225
HB

www.first-privacy.com
privacy@jdecoffee.com
office@first-privacy.com